Flex stone svojom jednostavnošću i multifunkcionalnom primenom podstiče jedinstvenu promenu u kulturi gradnje, stvaranju ideja, nove motivacije i jednom rečju kreativnosti.

Široka namena i primena.

Materijal za obradu vertikalnih površina, služi za uređenje fasada, izradu stena, zidova te obradu svih vertikalnih površina ručnim ili strojnim nanošenjem te apliciranjem kalupa i boja po izboru, a mogu ga primeniti arhitekte, konzervatori, umetnici, građevinari, hoby majstori.

Nanosi se na sve vrste postojećih materijala – staklo, drvo, keramika, metal, slama itd. u sloju od 2 do 15 cm u jednom nanosu.

Multifunkcionalan – na podlogu od FlexStone-a može se aplicirati bilo koji željeni uzorak.

Jednostavnost primene – Vremenski manje zahtevan za obradu, otvoreno vreme rada sa materijalom, cca 4 sata.

Bojenje – površina nakon sušenja od par dana se radi korišćenjem Magičnih boja, koje u sebi sadrže zaštitni premaz.