Proizvodi su od kompozitnih smola. U raznim bojama i dimenzijama, debljine je 1cm.

Onyx je transparentan kompozitni materijal, ugrađuje se na konstrukciju sa već postavljenom rasvetom iza. Veoma lak za održavanje