Overlay - Barok
  • Overlay svojom jednostavnošću i multifunkcionalnom primenom potiče jedinstvenu promenu u kulturi gradnje, stvaranju ideja, nove motivacije i jednom rečju kreativnosti.
  • Široka namena i primena – materijal za obradu podnih dekorativnih površina, služi za uređenje eksterijera i interijera, popločavanja trgova, izrade podova na terasama i balkonima, stepenica, izrade podova u kupatilima, trgovačkim centrima i drugim objektima.
  • Nanosi se na podlogu po uputstvu u debljini od 1,5 do 3 cm. Prednost materijala je ušteda kod nanošenja jer se nanosi na postojeće podloge (nema potrebe za razbijanjem stare keramike, betona, kulira).
  • Multifunkcionalan – na podlogu od Overlay-a može se aplicirati bilo koji željeni uzorak.
  • Jednostavnost primene – vremenski manje zahtevan za obradu, rad na otvorenom sa materijalom, cca 4 sata.
Tehnicko uputstvo proizvoda Izjava o svojstvima Izvestaj